Bone Thugs Live in Poughkeepsie, New York: Aug. 10, 2014